Praktikos sritys

 • Bankininkystės ir finansų teisė
 • Civilinis ir baudžiamasis procesas
 • Darbo teisė
 • Draudimo teisė
 • Energetikos ir aplinkos apsaugos teisė
 • Ginčų sprendimas ir arbitražas
 • Įmonių teisė ir akcininkų ginčai
 • Įmonių bankrotas ir restruktūrizavimas
 • Įmonių įsigijimai ir susijungimai
 • Investicijų teisinis reguliavimas ir apsauga
 • Intelektinės nuosavybės apsauga
 • IT teisė ir asmens duomenų apsauga
 • Lizingo teisė
 • Mokesčių ir muitų teisė bei susiję ginčai
 • Nekilnojamasis turtas ir statybos
 • Prekybos ir distribucijos teisė
 • Šeimos ir paveldėjimo teisė
 • Transporto teisė
 • Viešasis administravimas ir administracinių bylų teisena
 • Viešieji pirkimai